Vermilion Ways of Caring

De gemeenschap waarin wij actief zijn heeft een waarde die uitstijgt boven ons eigen belang. Wij gaan graag op zoek naar die waarde.

Vermilion Energy hecht veel waarde aan de omgeving waarin wij actief zijn. Om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze regio's is dit jaar het omgevingsfonds opgericht. Dit omgevingsfonds heeft tot doel een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid rondom de locaties waar geïnvesteerd wordt.

Om een duidelijke focus aan te brengen in de bijdrage van Vermilion Energy dienende donaties in lijn te zijn met minimaal een van de vier geselecteerde focusgebieden:

Via ons Omgevingsfonds investeren ondersteunen wij organisatie om een bijdrage te leveren op vier focusgebieden in de omgeving wij actief investeren, te weten;

 • kansrijke samenleving;
 • gezondheid en veiligheid;
 • milieu;
 • Vermilion's culturele identiteit.

Wij hanteren de volgende uitsluitingscriteria;

 • personen of persoonlijke doelen;
 • godsdienstige organisaties (behalve organisaties met op non-religieuze gebaseerde doeleinden);
 • organisaties met partijdige of politieke doelstelling;
 • sociëteits- of arbeidsorganisaties;
 • particuliere stichtingen of verenigingen;
 • beroeps- of technische genootschappen;
 • schenkingen, noodfondsen of campagnes t.b.v. vereffening van tekorten;
 • conventies, conferenties of seminars; of
 • organisaties die buiten de gemeenschappen gevestigd zijn waar Vermilion actief investeert

Aanvraag indienen

Als uw organisatie past binnen bovengenoemde doelstelling dan kunt u hier een aanvraag doen voor een bijdrage uit het omgevingsfonds van Vermilion Energy. Het invullen van de vragenlijst neemt gemiddeld ongeveer 10-20 minuten in beslag. De vragenlijst moet in één keer worden ingevuld omdat het niet kan worden opgeslagen en de sessie na 3 uur afloopt.

Uw aanvraag kan niet per post of via e-mail worden ingediend.

Wij beoordelen aanvragen iedere twee maanden. Een kopie van uw ingevulde vragenlijst zal aan een bevestigings-e-mail gehecht en verzonden worden ter bevestiging dat uw aanvraag ontvangen is.

Dank voor uw interesse! 

Dien een nieuwe aanvraag in.